Styrets medlemmer/kontaktinformasjon

Årsberetning Gjøvik Skøiteklub sesongen 2017

 

 

 

Styret har bestått av:

 

Leder:                  Sven Kaare Sunde

Nestleder:            Solfrid Sivertsen

Styremedlem:      Rune Ulekleiv

Styremedlem:      Yngve Raudberget

Styremedlem:      Agata Armanski

Varamedlem:       Elisabeth Lund

 

 

Valgkomite 2017 har bestått av Åse Sivertsen

 

 

 

Styremøter

 

Styret har ikke hatt noen fysiske styremøter, men har hatt all styrevedtak og kommunikasjon gjennom sosiale medier, epost og telefon. Ingen saker har krevd fysiske møter.

 

Solfrid Sivertsen har verv i kretsens styre som regnskapsfører.

Sven Kaare Sunde er vara i kretsen.

 

 

Klubbens aktivitet

 

Kristian Gamme Ulekleiv har tatt store steg i sesongen 2017/18, og ikke minst ved at han tok sølvmedalje i NM Allround. Høydepunktet var nok allikevel å delta to ganger i World Cup Neosenior. Under World Cup avslutningen i Salt Lake City forbedret han sine personlige rekorder og satte klubbrekorder på 500m, 1000m og 1500m. På 1500m fikk han dessuten sin første distanseseier i World Cup Neo sammenheng, og deltok også i lagtempo med gull for det norske laget.

 

Sander Nyvoll har desverre hat sykdom som har satt han ut hele sesongen.

 

Maciek, Oliver og Ellinor har deltatt på kveldsløp i Vikingskipet. Alexandra, Majiek og Kari Anne deltok på Sandefjordløpløpet. I tillegg deltok Alexandra på kortbaneløp i Trondheim. Kari Anne og Ida deltok også på Siste Indre på Frogner i Oslo.

 

Rune Ulekliev har deltatt på langløpskarusell for veteraner på Skreia og gikk 50 runder(halvmaraton).

 

Vi kan dermed si at flere løpere fra Gjøvik har deltatt på løp denne sesongen, og vi vslutter sesongen med 20 deltagere fra Gjøvik på Lorentzenløpet på Skreia.

 

 

 

 

Skøyteskolen

 

Klubbens skøyteskole har også denne sesongen hatt en veldig stabil deltagelse. Her har på det meste deltatt 25 unge løpere.

 

Skøyteskolen har vært ledet av Solfrid Sivertsen og Nicolas Sveinhaug, og de har hatt det gøy på isen og mange har lært seg nye ferdigheter på skøytene. Sven Kaare Sunde har bidratt noe.

 

 

Trening rekrutt

Våre rekrutter har hatt fast trening med Yngve Raudberget i forbindelse med skøyteskolen. Dehar også trent enkelte ganger i Vikingskipet før det ble is på Stadion. Her har også Sven Kaare Sunde deltatt.

 

Rekruttene har trent i Fjellhallen en gang i høst, organisert av Skreia. Det har ikke vært mulig å få slippe til med mere trening der denne sesongen.

 

Løperne hadde også regelmessig trening på rulleskøyter på Skreia i sommer. Vi har stort sett deltatt med 4-5 løpere hver gang.

 

Veteraner

Denne sesongen har vi fått en ny veteranløper i klubben i Bjørn-Inge Morstad. Han har deltatt i 2 løp, et kveldsløp og Sandefjordløpet.

 

 

Egne løp

Ingen løp er arrangert av klubben denne sesongen, men vi har samarbeidet med Skreia om Lorentzenløpet som arrangeres som sesongavslutning 13. mars.

 

 

Baneanlegg

Noe av det mest gledelige ved året er kommunens vedrtak om etablering av kunstis på Gjøvik Stadion. En lang prosess har endelig ført til et positivt vedtak, og vi er svært takknemlige for den støtten vi har fått fra Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund, representert ved Tor Audun Sørensen og Halvor Hanevold.

 

Vi håper at byggeprosessen kommer i gang så snart som mulig, men vi er allerede varslet om at vi mest sannsynlig må ha nok en sesong på naturis. Forventet ferdigstillelse vil da være sesongen 2019/20.

 

 

Gjøvik den mandag 12. mars 2018

 

____________________________                  

Sven Kaare Sunde

Leder