Styrets medlemmer/kontaktinformasjon

Styret:

 

Leder:                 Sven Kaare Sunde   Epost: svenkaaresunde@gmail.com Tlf: 91142771

Kasserer:             Solfrid Sivertsen     Epost: solfridsin@gmail.com            Tlf: 95190776

Styremedlem:      Rune Ulekleiv

Styremedlem:      Yngve Raudberget

Styremedlem:      Jørn Sparby

Varamedlem:       Øystein Knauserud